Du er her

Hjem » Løb

Bestyrelsesmøde 13. november

Referat fra bestyrelsesmøde i Løb med Grimstrup hos Bettina Mathiesen tirsdag 13. november. Til stede var Esben Dige, Bettina Mathiesen, Gunnar Nikolajsen og Klaus Nissen.

Vibeke Dransfeldt var savnet.

 

Dagsorden:

 

1) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

 

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. september 2012.

Referat godkendt.

 

3) Siden sidst – Kort orientering.

Klaus kunne fortælle om et godt og positivt møde om udviklingen i GIF. 42 var mødt op for at diskutere fremtiden og den manglende fornyelse i bestyrelsesarbejdet. Der var flere, der meldte sig som frivillige til blandt andet sportsfesten og andre forskellige opgaver. Så selvom man må konstatere, at mange sportsgrene er i tilbagegang, og enkelte bestyrelsesposter mangler at blive besat, så gik man fra mødet med nye kræfter til arbejdet.

 

4) Evaluering af løbesæsonen 2012.

Sæsonen var slet ikke så ringe endda. Der var bred enighed i bestyrelsen om, at det har fungeret godt med det sociale arbejde i klubben, men vi må desværre konstatere, at fremmødet har været faldende. Vi skal blive bedre til at informere om vores aktiviteter.

Vi snakkede meget om at lave en ”brugerundersøgelse” på nettet/hjemmesiden – Hvad er godt, hvad er skidt. Bestyrelsen er i tvivl om, hvad der kan gøres anderledes. Vi snakkede om at få en træner ud fra Bramming for at få ny inspiration.

Lige pt fortsætter vi som normalt, men spørgsmålet om, hvad der kan gøres bedre, vil vi arbejde videre med.

 

5) Planlægning af juleafslutning 8. december.

Vibeke og Bettina sørger for gløgg og æbleskiver. Klaus og Gunnar er guider på turen rundt i Egekrattet, så alle kommer med hjem. Det skal være en hyggelig dag for hele familien. Der skal ske tilmelding til Klaus senest 1. december.

 

6) Planlægning af Grimstrup Krat Løbet 2013.

Gunnar har arbejdet lidt med tidssystemet. Klaus har fundet ud af, at der som udgangspunkt ikke kan betales via nettet, men der kan laves en ordning, hvor man skal betale via girokort. Per Klembo vil gerne være behjælpelig med dette.

Det første vi skal have gjort er at have det med i diverse løbskalendere på nettet, når den endelige dato er fastlagt. Vi regner lidt med datoen 23. maj – under sportsfesten. Planlægningen forsætter i foråret.

 

7) Økonomi.

Regnskabet er godkendt. Men bestyrelsen var meget i tvivl om opgørelsen af omkostningsgodtgørelserne. Klaus vil snakke med Tommy for at få opklaret dette punkt, men økonomien ser fornuftig ud.

 

8) Pressemeddelelser.

Ingen lige i øjeblikket. Vi vil ikke bruge annoncekroner på juleafslutningen, men venter med at annoncere til sæsonstarten.

 

9) Næste møde.

Næste møde bliver 19. februar klokken 19.30 hos Vibeke.

 

10) Eventuelt.

Intet at bemærke – Blot at huske, at den hårdeste distance er uden diskussion afstanden fra lænestolen og ud til løbeskoene. Når man først har fået snøret løbeskoene, er den sværeste forhindring overstået.