Du er her

Hjem » Nyheder

Brev til politikerne om lukning af skolen

I samarbejde med lokalrådene i Endrup og Vejrup har lokalrådet skrevet et brev til politikerne i Esbjerg Kommune om ulemperne ved at lukke skoleafdelingerne i Grimstrup og Vejrup. Du kan læse det herunder.


Derfor vil vi beholde vores skoler

Den 29. juli var 21 personer til fællesmøde i Vejrup/Endrup fritidscenter. Der var repræsentanter fra både skolebestyrelsen i Vejrup og Grimstrup, fra børnehaven i Vejrup, samt deltagelse fra lokalrådet i Endrup, Grimstrup og Vejrup. Derudover deltog byrådspolitiker Jørn Schultz.

Alle deltagere på mødet var enige om, at Endrup, Vejrup og Grimstrup står sammen om at ville bevare vores to landsbyskoler – Egekratskolen og Vejrup Skole, som efter sommerferien begge hører til Fortunaskolen som afdelingerne Skovbrynet og Skolevænget. Både børn og voksne vil blive berørt negativt af en eventuel beslutning om at lukke de to skoleafdelinger. Velfungerende og attraktive landsbyer er vigtige for alsidigheden og dynamikken i en sammenhængende kommune, og skolerne er særdeles vigtige for landsbyerne. Alene rygterne om lukning af skolerne skader landsbyernes muligheder for at tiltrække nye borgere, og at kæmpe for skolernes overlevelse påvirker desuden børnenes tryghed i hverdagen.

Vi har to velfungerende skoler med gode rammer, og vores børn er trygge og dygtige. Det vil fortsætte i den nye skolestruktur, der allerede har givet store besparelser. Vi håber derfor, I vil lade den nye struktur stå sin prøve og ikke mindst give os tid til at afvente projektet med Darum Børneby, så forsøget får en chance for forhåbentlig at give positive og økonomisk bæredygtige resultater, der kan være mulige også at overføre til Grimstrup og Vejrup. I gav ikke Vejrup lov til at blive børneby, fordi I netop først ville se en evaluering fra St. Darum, og derfor er det ikke fair at træffe en beslutning om at lukke de to tilbageværende landsbyskoler, næsten inden Darum Børneby overhovedet har taget hul på sit første år.

Vores skoler har stor betydning for lokalsamfundet, og hvis vi ikke har en skole, vil vi med stor sandsynlighed opleve et fald i huspriserne, lige som det vil blive sværere for os at tiltrække nye borgere. Konsekvenserne vil være alvorlige for vores ellers meget aktive lokalsamfund og foreningsliv, og det vil på sigt blive en udfordring at opretholde vores positive fællesskab, der i høj grad er båret af frivillighed. Vi er gode til selv at tage initiativer og iværksætte projekter – i Grimstrup har vi eksempelvis en borgerfinansieret multibane, og i Vejrup er der arbejdet hårdt og succesfuldt på at bygge en ny købmandsbutik. Den slags tiltag risikerer at være spildt, hvis vi mister vores skoler og dermed et væsentligt fundament for udviklingen i vores landsbyer.

Vi tror på, at Grimstrup og Vejrup som landsbyer har potentiale for udvikling. Byerne ligger naturskønt med kort afstand til motorvejen, så man hurtigt kan komme både mod øst og vest, og der er heller ikke langt til Ribe, Bramming og Varde. Det tager 20 minutter at køre til Esbjerg midtby, hvilket ikke er længere tid end fra Sønderris eller Hjerting, og vi har mulighed for udstykning af billige og gode byggegrunde. Esbjerg Kommune ejer 30 byggegrunde i Vejrup, og de vil blive sværere at sælge, hvis der ikke er en skole i lokalsamfundet. I regeringsgrundlaget tales der om ”mulighederne for at udvikle og bibeholde vores lokalsamfund.” - En lukning af skoleafdelingerne i Vejrup og Grimstrup vil hverken udvikle eller bibeholde lokalsamfundet, tværtimod.
Vi har en gode integrerede daginstitutioner, dagplejere og velfungerende skoler, og landsbyerne er præget af tryghed, sammenhold og et højt aktivitetsniveau. På den baggrund mener vi, at Grimstrup og Vejrup også i fremtiden kan være landsbyer, som kan tiltrække borgere, der ønsker et alternativ til de større byer. Men det kræver, at vi bevarer de aktiver, vi har i dag, og skolerne er et af de allervigtigste omdrejningspunkter.

At være en lille skole betyder ikke nødvendigvis, at man halter bagefter de store, og Egekratskolen i Grimstrup har i en række tilfælde vist mod og handlekraft til at gå ind i udviklende og nytænkende projekter blandt andet i form af udeskoleundervisning og niveaudeling af elever. Egekratskolen har en unik beliggenhed med naturen og Danmarks største egekratskov lige uden for døren, og det giver for hele Fortunaskolen mulighed for at bruge faciliteterne og skabe spændende læring, der bakker op om Esbjerg Kommunes sciencestrategi og ønsket om at rette fokus mod de naturvidenskabelige fag. Samtidig er vilkårene for udendørs motion optimale, og eleverne kan trygt færdes i de store, grønne områder omkring skolen. Hvorfor skal man kun køre elever fra Grimstrup til Bramming og ikke omvendt? Vi mener, at Egekratskolen vil bidrage til at gøre Fortunaskolen til en bedre skole for alle elever.
 
Vejrup skole ligger tæt på skoven, og har flotte udearealer med spændende legefaciliteter og nyt udeundervisningslokale. Børnehaven, skolen, idrætshallen og multisalen ligger ved siden af hinanden, og skolen bruger hallen og multisalen jævnligt. I klasselokalerne er der moderne undervisningsmidler som dagligt bliver brugt. Skolens størrelse er overskuelig, man kender hinanden og det giver et trygt læringsmiljø. Desuden er der i de senere år brugt 5 mio. kr. på at restaurere og vedligeholde skolen i Vejrup. Skolen er topmoderne og denne investering i fremtiden vil gå tabt, hvis I lukker skolen nu.

Vi stiller os tvivlende over for beregningen af besparelsen ved lukning af de to skoler. Eleverne fra Grimstrup og Vejrup vil ikke altid bare kunne fylde eksisterende klasser op, og det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at oprette ekstra klasser. Endvidere har vi svært ved at se, hvordan der på Nordre Skole i Bramming skal være plads til flere end 100 elever fra Grimstrup uden en udbygning af skolen. Dertil kommer ekstra ressourcer til bustransport, og vi mener hverken, det er rimeligt eller forsvarligt at lægge en lang transporttid oven i skoledagen, der med skolereformen i forvejen er blevet væsentligt længere. Eventuel lukning af vores skoler vil samtidig ødelægge den gode og trygge overgang, vi har fra børnehave til skole.

Esbjerg Kommune har en Sektorplan for skoleområdet, der blandt andet beskriver kravene for bevarelse af skoler, der som Egekratskolen og Vejrup Skole har ét spor. For at blive bevaret skal en skole ifølge sektorplanen have længere end fem kilometer til den nærmeste skole og må ikke varigt have færre end 80 elever. De krav lever skolerne i Grimstrup og Vejrup op til, og derfor forstår vi ikke, hvordan det overhovedet kan være på tale at lukke dem. Hvad skal sektorplanen bruges til, hvis I som politikere alligevel kan tage beslutninger, der afviger fra den plan, som byrådet selv har vedtaget? Desuden beskriver Sektorplanen, at skolevejen primært skal foregå ad stisystemer eller svagt trafikerede veje, og ved eventuel lukning af skolerne i Grimstrup og Vejrup venter der dermed en opgave i at gøre skolevejen til henholdsvis Bramming og Gørding trafiksikker for cyklende skoleelever.

Det er muligt, at vores små landsbyskoler er lidt dyrere pr. barn end de store skoler i kommunens større byer, men det er omvendt en af de få serviceydelser, I giver os lokalt. En borger i Esbjerg, Ribe eller Bramming har adgang til mange flere ydelser og anlægsinvesteringer, og vi får som borgere i Grimstrup og Vejrup uden tvivl færre kommunale kroner end borgerne i de større byer, men vi betaler det samme i skat.

Esbjerg Kommune bryder sig helt forståeligt ikke om betegnelsen ”Udkantsdanmark”, og Danmarks EnergiMetropol stiller sig gerne forrest i køen som modtager af statslige arbejdspladser, for hvem har sagt, at det er i hovedstadsområdet, at al udviklingen skal ligge? Debatten kan vi passende overføre til vores egen kommune og spørge jer politikere, om det ikke også lokalt er vigtigt at sikre udviklingen uden for de største byer? For os i Grimstrup og Vejrup er det et tilvalg at bo i en landsby, som vi synes, er den bedste ramme om vores egen og endnu vigtigere vores børns dagligdag. Vi gør selv en stor indsats for at skabe liv og fællesskab og gøre landsbyerne attraktive for dem, der kunne overveje at flytte hertil. Spørgsmålet er, om I som politikere deler vores ønske og ambition om at skabe en positiv udvikling og vækst i vores landsbyer. Hvis svaret er ja, så lad os beholde vores skoler.

Lokalrådene fra Endrup, Grimstrup og Vejrup, 5. august 2015