Du er her

Hjem » Løb

Referat fra bestyrelsesmøde 11. september 2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Løb med Grimstrup 11. september 2012 hos Klaus Nissen.

 

Til stede var Esben Dige, Vibeke Dransfeldt, Gunnar Nikolajsen og Klaus Nissen. Bettina Mathiesen havde meldt afbud.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19. juni 2012

Godkendt.

 

3. Siden sidst – kort orientering

- Der er styr på børneattesterne. En enkelt mangler at blive godkendt.

- Der er lavet en fælles politik for alle afdelinger i Grimstrup Idrætsforening med hensyn til klubtrøjer. Alle bestyrelsesmedlemmer kan få en jakke med logo og navn, som den vi allerede har. Ønsker man en bedre model kan dette købes for 300 kroner.

- Der mangler såvel kasserer som sekretær i Grimstrup Idrætsforening, så forslag er meget velkomne.

 

4. Sæsonafslutning

Alle instruktører får ”et rør” til halsen som tak for hjælpen. Bettina står for at skaffe dem, så de kan udleveres ved sæsonafslutningen.

- Vi holder sæsonafslutning 11. oktober med pizza for alle medlemmer. Det kommer til at koste 50 kroner, og der er tilmelding 4. oktober hos Klaus Nissen.

 

5. Planlægning af Grimstrup Krat Løb 2013

- Vi arbejder foreløbigt med en dato, der hedder 23. maj 2013.

- Der skal være betaling via hjemmesiden for at sikre, at de tilmeldte også møder op – selv i dårligt vejr. Per Klembo vil stå for den tekniske løsning.

- Esben tjekker med løbskalenderen på nettet, så vi får datoen med der.

- Gunnar ser på tidtagerudstyr. Der skal være samlet start for at gøre det så enkelt som muligt.

- Der skal løbes på en 5 eller 10 kilometer rute, som skal være både på vej og i skov. Klaus kigger på mulige ruter og sørger for eventuelle tilladelser til at løbe i skoven.

 

6. Næste møde

Næste møde er tirsdag 13. november klokken 19.30 hos Bettina.

 

7. Eventuelt

Vi holder en juleafslutning lørdag 8. december klokken 13.00 med socialt samvær i Egekrattet og klubhuset. Det koster 20 kroner at være med. Vibeke står for indkøb af gløgg mv. Der er tilmelding til arrangementet 1. december til Klaus Nissen.