Du er her

Hjem » Løb

Referat fra bestyrelsesmøde 19. juni 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde holdt 19. juni klokken 19.30 hos Esben. Tilstede var Esben Dige, Vibeke Dransfeldt, Bettina Mathiesen, Gunnar Nikolajsen og Klaus Nissen.

Dagsorden.

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, der blev holdt 12. april og ikke 12. marts som det ellers fremgår af referatet.
Godkendt med nævnte tilføjelse.

3. Siden sidst – kort orientering.
Der mødte generelt få folk op til sportsugen, men det er for tidligt at sige noget om økonomien. Der har været snak om et mindre telt, så det virker mere fyldt til arrangementerne, men en endelig evaluering har der ikke været endnu.
Vi skal have styr på børneattester – Såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmer skal udfylde skema. Vi må eventuelt printe dem ud og få folk til at udfylde dem på stedet.

4. Evaluering af forårssæsonen – ændringer til efterårssæsonen.
Generelt er vi godt tilfredse med sæsonens forløb, selvom der har været færre med end tidligere. Torsdags-træningen har fungeret godt, og der har været et rigtigt godt socialt fællesskab – Sæsonafslutningen hos Gunnar var rigtig hyggelig og kalder sikkert på en gentagelse. Vi vil forsat gerne have, at løbeinstruktørerne kommer på kursus – Det vil give mere inspiration til træningen. Vi er i tvivl om, hvad vi kan gøre bedre, men flere ”sociale arrangementer” kunne være en mulighed – Det skal være sjovt, socialt og seriøst at være med i klubben. En juleafslutning og en tur til Karlsgårde Sø er to muligheder, vi arbejder med. Den ny sæson begynder 14. august og slutter 11. oktober.

5. Dagsorden til næste instruktørmøde, der holdes 7. august klokken 19.30 i klubhuset.
Vi skal have snakket kursus og børneattester med dem. Derudover vil vi høre dem om, hvad de har af forbedringsmuligheder, og så fortæller vi om ideen med tur til Karlsgårde Sø.

6. Evaluering af Grimstrup Krat Løbet.
Løbet forløb godt – Tidtagning gik rigtigt godt – Folk fik deres tid forholdsvist hurtigt. Og så betyder et godt vejr meget – det var nærmest for varmt at løbe i.
Til næste år satser vi på mindst 50 deltagere. Der skal være online tilmelding via Grimstrup-online, hvis det er muligt – Det snakker Klaus med Per om. Vi skal hurtigere i gang med planlægningen – Det kan dog godt vente til september! Vi skal reklamere så mange steder som muligt og sende ud til løbeklubber i området.

7. Pressemeddelelser/Pr.
Vi skal huske at bruge Grimstrup-Online. Og vi skal forsat arbejde på at blive bedre til at gøre pr for klubben.

8. Næste møde.
Næste møde er 11. september klokken 19.30 hos Klaus.

9. Evt.
Intet at bemærke.